Djur och natur på Öland

Den öländska omgivningen är unik i sitt slag, och erbjuder många intressanta fenomen. Vad är så speciellt med den lilla ön utanför det svenska fastlandet?

En överblick

Den öländska floran och faunan skiljer sig mot stora delar av Sveriges fastland. En anledning till det kan vara det faktum att båda har utvecklats något isolerade på en ö en bit utanför Kalmars kust. Avståndet är inte allt för långt, men ändå betydande för ett unikt framåtskridande.

Mätt på den sträcka där det är kortast avstånd mellan fastlandet och Öland är det tre kilometer dem emellan. Sundet som skiljer dem kallas Kalmarsund, och eftersom att Kalmar är Ölands närmsta fastlandsgranne är det bara logiskt att ön tillhör det länet. Längst den västra kusten kan man även skymta den småländska, som skildrar den idylliska svenska kustmiljön.

Fauna

Djur och natur på Öland

Det finns en stor blandning av djur på den lilla ön; allt från små gnagare till stora däggdjur går att finna i de diverse skogarna. De minsta börjar nog med fåglarna.

Många flyttfåglar passerar Kalmarsund på väg till sitt semesterhalvår vid varmare breddgrader, och några väljer även att mellanlanda på Öland. Detta område kallas därför av diverse fågelskådare för fåglarnas E4. Passande nog är även Ölands landskapsdjur en fågel, nämligen näktergalen.

Det kanske mest typiska djuret för Öland är de olika hjortarna, och detta djur är vad som representerar landskapet på dess landskapssköld. En av de mest typiska arterna är dovhjorten som stoltserar en väldigt präktig krona. Dovhjorten har funnits på Öland i ca 400 år, och idag håller de flesta av dem till vid öns sydspets.

Älgar är inte direkt ett djur som förknippas med ön. Ett lustigt fenomen är dock det faktum att älgar, och även ibland kronhjortar, väljer att simma över Kalmarsundet. Det här gör att en och annan individ av dessa arter har hittats på ön, även om de egentligen inte har något där att göra.

Flora

Öland hyser många olika växter, som ibland till och med är unika för just den ön. Detta beror på en senare utveckling på grund av det faktum att Sverige och stora delar av Norden under väldigt lång tid var täckt av is. Det ledde till att floran började utvecklas ganska sent. Många av arterna är olika former av mossor och lavar, som trivs i det torra och varma klimatet. Annars finns det gott om blommande växter, där en av de mest etablerade är olika typer av orkidéer. Även dessa frodas i den kalkrika jorden och den öländska värmen.

På större delen av ön dominerar lövskog, och träd såsom ekar eller björk är vanligt förekommande I den norra änden av ön finns även en välomtalad skog, som kallas Trollskogen. Detta är ett naturreservat, som beskrivs vara en urskog, vilket ger skogen en sagolik känsla.